Sujet Malagasy – série A, session 2005 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar


Laza Adina I: Fanontaniana
1. Inona avy ireo tara-kevitra telo lehibe nisongadina tamin’ny asa soratra Malagasy?
2. Milaza antony telo mahatonga ny Malagasy hitsimbina fatratra ny Aina.
Laza Adina II: Isafidianana ny A sy ny B.
A. Famafakafan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Tsy ilain’ny olona mahantra ny literatiora”. Fakafakao sy tsikerao izany.
B. Fanadihadiana lahatsoratra
Ny tontolo iainako?
Tontolo tsy mirary izoranao mandala
Tontolo malomaloka tsy Fanta-dia ho aiza
Tontolo gaboraraka an-tanan’ny adala
Tontolo feno lainga maniboka ny marina
Tontolo feno fitaka manindry anao hivarina
            Ny tontolo an-tsaina ianako?
            Tontolon’ny voary manento fofon’aina
            Tontolo feno sary mirindra amin’ny feo
            Tontolo iray milanto mihira fitoviana
            Tontolo iray milamina maneho firaisan-kina
Ny tontolo iananao?
Dia ilay maneho ny misy
Anaty tsy fisiana
Dia ila mikatraka ny rindra
Anaty habibiana
Dia ilay misotro loza
Hiteraka hafaliana
Dia ilay manantena volana
Namafa fahoriana
Dia ilay miandrandra mana
Nanaiso-pijaliana
            Ny tontolo iainantsika?
            Tontolo anofy angamba
            Kanefa ho tanteraka
            Raha toa isika miezaka
            Sy iray tarigetra
A.R.NI (16 Jona 1990), Tontolo isainana, tak. 113.
Hadihadio io tononkalo io.

Share this