Sujet Malagasy – série A, session 2003 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar


Laza Adina I: Fanontaniana
1. Inona no mahakanto an’ity ampaha-tononkalo ity ?
Izay fantatra no tiana
Izay tiana no kolokoloina
Izay kolokoloina no arovana,
Izay arovana no asondrotra,
Izay asondrotra no asandratra,
Izay asandratra no azo ireharehana
Esther RANDRIAMAMONJY
2. Mitanisa ohabolana telo mikasika ny fiheveran’ny Ntaolo ny amin’ny toetoetry ny marina.
Laza Adina II: Isafidianana ny A sy B.
A. Famafakafan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Toa mila tsy hino ny tody intsony ny olona, satria toa botrabotra ny mpanao ratsy ary saozanina ny mpandala ny rariny”. Fakafakao sy tsikerao.
B. Fanadihadiana lahatsoratra
IANAO                                              
Eny, ianao ilay poeta, izay mandany ron-doha,
Te hamboraka ny miafina sy milevina ao am-po
Ka mandrary soratsoratra hanana endrika milanto
Sy miezaka hampihaingo hanatratra irony kanto.
            Eny ianao ilay poeta, voahosom-potaka mazana,
            Sy lazaina ho mpandrongony sy mpandika ireo lalana
            Ka matetika mamikitra tsy ho lavo na hianjera
            Sy miezaka mirakitra an-takila ireo tsikera.
Eny ianao ilay poeta, tia sy miaro Tanindrazana
Tsy mitsitsy ranomainty mivandravandra, mihidy vazana,
Saro-piaro amin’ny tany, amin’ny teny sy ny zony:
“Ny fahafahanao ry Taniny no fahafahana ao am-pony”.
            Eny ianao ilay poeta, mitsikera ny fisiana,
            Eny ianao ilay mpitondra vatsim-po ho fifaliana.
Hery RAKOTOJAONA, Sandatra, May 1990.
Hadihadio io tononkalo io.

Share this