Sujet Malagasy – série A, session 2002 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar


Laza Adina I: Famafakafan-kevitra
Hoy ity mpandinika iray: “Mitarika ny olona hahay mitondra ten any fanana-panahy, ary mampirindra ny fiainam-piaraha-monina ihany koa”. Fakafakao.
Laza Adina II: Fanadihadiana lahatsoratra
Ny soratra?
Talenta manjopiaka anaty rindra noforonina
Zanaky ny misy sy ny fiaraha-monina
            Ny marina sy tsapa nadikan’ny fanahy
            Nolaroina nofinofy sy ny hanitry ny tsiahy.
Fizaran’ny mpanoratra ny ritsoka voaoty
Apalesina ho kanto ianohan-drotsirotsy.
            Salohin-dokon-teny maningotra ny fo.
            Rakitra ny omaly, tantara ho avy koa.
ASINIONY, 13 Janoary 1997 (Akom-piainana, tak. 48)
Hadihadio ny lahatsoratra.

Share this