Ohabolana mikasika ny Tsiny sy ny Tody


Ny tsiny sy ny tody:
“Raha todim-paty aza manody fa ny todim-pitia manodiava”
“Todin-karena harena, todim-pitia fitia, todin’aina aina”
“Ny tsiny mbola azo sorohina fa ny tody tsy misy fanefitra”
“Mandrora mitsilany ka mahavoa tena”
“Izay manenjika ny osa mbola ho enjehin’ny mahery”
“Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina”
“Mpamosavy milevina amoron-dalana ka mahatantesa valin-kitraka”
“Toy ny rivotra an-kadilalana ny tsiny, mipaoka vao mahataitra”
“Ny tsiny fanalan’ny vava”
“Ny tsiny maiva mavesatra, tsy zakan’ny teo aloha ka ombako tsy mahazaka”
“Ny tsiny toy ny hady lalina, tsirihi-mahafanina, ianjera-mahafaty”
“Misoko toa ranom-panala ny tsiny, an-koditra vao mahangoly”

Share this