Ohabolana mikasika ny Marina, Rariny, ary ny Hitsiny


Ny marina
“Ny marina tsy mba maty”
“Fisaka ny fo, malama ny marina”
“Ny marina toy ny afo, raha kobosina mandoro”
“Teny zato, kabary arivo, fa tokona ihany ny marina”
“Ny marina mitavozavoza toy tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra”
“Ny marina toy ny tsiriry anaty harefo, tsy maty fa malazo”
“Ny marina toy ny trondro vaventy, tsy hita raha tsy amin’ny lalina”

Ny rariny sy ny hitsiny
“Ny rariny tsy enti-mandefitra”
“Heloka ibabohana mody rariny ary ny rariny itompoana mody heloka”
“Tsongoy fon-tena, tsongoy fon’olona”
“Fisaka ny rariny ka saro-tadiavina”
“Ny hafatesana tsy heloka, ny havelomana tsy hitsiny”
“Ny hitsiny tsy aritra, ny rariny tsy enti-mandefitra”
“Ny omby matin’ny taviny, ny matin’ny hitsiny”

Share this