Ohabolana mikasika an'Andriamanitra, zanahary, ny razana


“Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao antampon’ny loha”
“Zanahary tsy tia ratsy”
“Fikasana ny an’olombelona fa ny didy an’Andriamanitra”
“Andriamanitra tsy omen-tsiny, Zanahary tsy omem-pondro fa ny olombelona no be siasia”
“Andriamanitra tsy andrin’ny hafa andriko ihany”
“Aza mandidy alohan’Andriamanitra toy ny mpanotrika akoho”
“Vodivarin’Andriamanitra ny olombelona ka izay tiany halaina no Alaina, ary izay tiany havela no avelany”
“Ny iray tahitahin’Andriamanitra, ny iray tahitahin’olombelona”
“Aleo meloka amin’ny olombelona toy izay meloka amin’Andriamanitra”
“Ny maty aza te ho maro”
“Velona iray trano, maty iray fasana”
“Raha razana tsy hitahy, fohazy hihady vomanga”

Share this