Collection Laza Adina famakafakan-kevitra | Baccalauréat série A-C-D à Madagascar


Laza Adina: Famafakafan-kevitra
Laza adina 1:
Hoy ny mpandinika iray : « NY TENY MALAGASY, tiako satria TENIN-DRENIKO, TENIN-DRAZAKO, TENIM-PIRENEKO. Ahombiazako io teny io eo amin’ny fahalalana, eo amin’ny serasera, ary eo amin’ny fahaiza-miaina.” Fakafakao sy tsikerao.

Laza adina 2:
Hoy ny fitenenana mahazatra ankehitriny ampiasaina sy ampiharin’ny daholobe eo amin’ny fiainana andavanandro: “Aleo milamina dia misesy”. Fakafakao sy tsikerao.

Laza adina 3:
Hoy ity mpandinika iray: “Ny fahalalana miara-dalana amin’ny fahendrena no antoky ny fampandrosoana ny fiaraha-monina”. Fakafakao izany fiheverana izany.

Laza adina 4:
Hoy ny oha-pitenena: “Nasondrotry ny vintany fa naetrin’ny fanahiny” Fakafakao sy tsikerao.

Laza adina 5:
Hoy ny Ntaolo: Andriamanitra tsy omen-tsiny, Zanahary tsy omen-pondro, fa ny olombelona no be siasia. Fakafakao sy tsikerao.

Share this